Labroc Oy on vuonna 2013 perustettu yritys, joka tuottaa laboratoriopalveluita kaikkiin rakentamisen elinkaaren vaiheisiin. Labroc toimii valtakunnallisesti ja sillä on laboratoriot Oulussa, Kuopiossa, Tampereella, Helsingissä ja Espoossa. Labrocin asiakkaat ovat rakennusalan ammattilaisia: suunnittelijoita, insinööritoimistoja, sisäilma-, kunto-, asbesti- ja haitta-ainetutkimuksia tekeviä toimijoita, purkutyötä tekeviä tahoja sekä betonitehtaita ja -urakoitsijoita. Vuodesta 2021 lähtien Labroc on kuulunut saksalaiseen GBA Groupiin.

Kaikki lähti liikkeelle näytteidenkäsittelyjärjestelmästä

Labroc oli vasta toimintojaan käynnistävä yritys, kun Primanetin ja Labrocin yhteistyö alkoi . Toiminnan kasvaessa yrityksen johto tunnisti tarpeen automatisoida raportointia ja näytteiden hallintaa. Labrocin perustajiin kuuluva Jussi Myllykangas otti yhteyttä Primanettiin, ja näin käynnistyi edelleenkin jatkuva menestyksekäs yhteistyö. Primanet ryhtyi kehittämään järjestelmää, joka pitkään kulki nimellä näytehallintajärjestelmä. Järjestelmään kirjattiin tiedot laboratorioon tulevista näytteistä ja automatisoitiin tulosten raportointia.

Kohti kokonaisvaltaista toiminnanohjausta

Labrocin tarpeiden muuttuessa ja yrityksen kasvaessa, havaittiin tarpeita kehittää järjestelmää edelleen kohti kokonaisvaltaisempaa ratkaisua. ”Lähtökohtainen ajatus oli, että meillä olisi kaikki yhdessä paikassa, ettei tarvitsisi olla useita eri valmistajien luomia järjestelmiä” toteaa Jussi Myllykangas.

Tänä päivänä tästä alkujaan näytteidenkäsittelyjärjestelmänä lähteneestä ratkaisusta on kehitetty kokonainen toiminnanohjausjärjestelmä, tai kuten laboratorioalalla sanotaan, LIMS (Laboratory Information Management System).

Laari

Laariksi nimetty järjestelmä pitää sisällään kaikki Labrocin toiminnan kannalta keskeiset asiat; laboratoriojärjestelmän yrityksen näytehallintaan, monipuolisesti Exceliä hyödyntävän raportoinnin sekä useita muita toiminnan kannalta hyödyllisiä integraatioita.
Laari toimii myös alustana niin laatutyölle kuin asiakkuuden hallinnallekin. Käyttäjien kannalta mukavana yksityiskohtana on järjestelmän sisäinen tiketöinti integroituna Outlookiin, jonka lisäksi järjestelmässä ylläpidetään ohjeistuksia sekä videomuotoisia perehdytyksiä.

Kantavana ajatuksena järjestelmän kehityksessä on ollut, että kirjaaminen järjestelmään tapahtuu mielellään vain kerran, ja samaa tietoa pystytään hyödyntämään koko prosessin läpi.

Asiakaslähtöisyys ohjaamassa sovelluskehitystä

Labrocin toiminnanohjausjärjestelmä on toteutettu ottaen huomioon korkeat vaatimukset Labrocin asiakkaiden asiakaskokemukselle. Näytteiden lähettäminen ja analyysitulosten vastaanottaminen on haluttu tehdä asiakkaalle mahdollisimman vaivattomaksi ja nopeaksi.

Asiakas ottaa näytteet haluamastaan tutkimuskohteesta, ja tekee OmaLabroc-mobiilisovelluksessa tai selainversiossa tilauksen näytteen tutkimisesta. Asiakas voi halutessaan toimittaa näytteet itse haluamaansa Labrocin laboratorioon tai valita sovelluksessa näytteille Matkahuollon kuljetuksen. Valitessaan Matkahuollon kuljetuksen, asiakas saa sovelluksesta Matkahuollon aktivointikoodin, jonka avulla paketin voi toimittaa Matkahuollon toimipisteeseen ilman aikaa vievää jonotusta.

Näytteen saapuessa Labrocin laboratorioon, näyte analysoidaan ja analyysien tulokset syötetään Exceliin. Tiedot siirtyvät laboratoriojärjestelmään, jonka pohjalta muodostuu asiakkaalle lähtevä tutkimustulos.

Valmiit tutkimustulokset julkaistaan OmaLabroc-sovellukseen, sekä asiakkaan niin halutessaan hänen sähköpostiin – asiakas voi myös tilata tekstiviestin valmistuneista tuloksista. Tehdyistä tutkimuksista muodostetaan valmiit laskut taloushallinnon järjestelmään, josta laskut lähtevät asiakkaille.

Asiakas saa näytteensä analysoitavaksi nopeasti ja helposti, sekä tulokset käyttöönsä välittömästi niiden valmistuttua.

Hyödyt liiketoiminnalle

Labroc kokee suurimpana hyötynä juuri heille räätälöidystä toiminnanohjausjärjestelmästä läpinäkyvyyden yrityksen prosessin vaiheisiin talon sisällä. ”Järjestelmässä ei ole mitään ylimääräistä” nostaa esiin Myllykangas. Laarista nähdään välittömästi, että prosessi varmasti etenee talon sisällä saumattomasti.
Toisena tärkeänä asiana Myllykangas kertoo resursoinnin ja sisäisen raportoinnin helpottumisen – jatkuvasti kiristyvässä kilpailutilanteessa tämä tuo yritykselle kilpailuetua.

Yhteistyö

Yhteistyö Primanetin kanssa on ollut alusta asti äärettömän hyvää. Muutokset saadaan toteutettua välittömästi, ja erityisesti Myllykangas nostaa esiin Primanetin ymmärryksen liiketoiminnasta ja uskalluksen haastaa ja ehdottaa sellaisiakin asioita, mitä ei ole itse tullut ajatelleeksi.

Tulevaisuus

Laari tulee näyttelemään suurta roolia myös Labrocin tulevaisuudessa, ja edelleen jatkuvassa laajentumisessa. Laaria kehitetään lähitulevaisuudessa normaalin kehityksen lisäksi tuomalla siihen mukaan liiketoimintaa palvelevia integraatioita.

Ota yhteyttä, kun tarvitset ratkaisuja liiketoiminnan tarpeisiin, oli sitten kyse sitten pienemmästä kokonaisuudesta tai vaikka kokonaisesta toiminnanohjausjärjestelmästä.