Miten digitalisaatiosta voi hyötyä?

Digitalisaatio on prosessi, jossa siirrytään analogisesta työskentelytavasta digitaaliseen työskentelytapaan. Kyse on siitä, että teknologian avulla yrityksestäsi tulee tehokkaampi ja tuloksellisempi.

Digitalisaation avulla voit mm. parantaa asiakaspalveluasi, lisätä myyntiäsi, vähentää virheitä tai parantaa sisäistä viestintää.


Miksi digikartoitus kannattaa tehdä?

Lisää ymmärrystä

Digikartoituksen avulla voidaan ymmärtää, miten ihmiset käyttävät digitaalisia laitteita ja infrastruktuuria.

Tätä tietoa voidaan käyttää digitaalisten palvelujen ja työtapojen suunnittelun parantamiseen tai sellaisten alueiden tunnistamiseen, joilla tarvitaan lisää investointeja digitaaliseen infrastruktuuriin

Kolme konkreettista toimenpidesuositusta

Lupaamme vähintään 3 konkreettista toimenpidesuositusta joiden avulla voit aloittaa luomaan yrityksesi digitalisaatiopolkua

Aloita ennen kilpailijoitasi

Digitalisaatio on jatkuva prosessi, jonka hyödyntäminen kannattaa aloittaa välittömästi.

Valjastamalla teknologian tekemään töitä sinulle, luot kilpailuetua ja mahdollistat uutta liiketoimintaa.

Kenelle Digikartoitus on tarkoitettu?

Olemme luoneet prosessin PK-yrityksille, joilla on kiinnostusta ja halua tutkia digitalisaation luomia mahdollisuuksia.

Prosessi on suunniteltu lähtökohtaisesti yli 20 tietotyöläisen yrityksille, jotka ovat valmiita kehittämään kilpailukykyään.

Mitä hyötyä minulle on digikartoituksesta?

Digikartoitus on suunniteltu lähtölaukaukseksi yrityksesi digitalisaatiostrategian luonnille.

Digitalisaatiostrategia taas on suunnitelma siitä, miten aiot käyttää teknologiaa liiketoimintasi kehittämiseein.

Se on räätälöitävä juuri sinun liiketoimintaasi ja tavoitteitasi varten. 

Jotta voit hyödyntää digitalisaatiota yrityksesi kilpailuetuna, sinun on tiedettävä mitkä osa-alueet ovat jo kunnossa, ja missä osa-alueissa on parannettavaa.

Juuri näihin kysymyksiin digikartoitus antaa vastauksia.

Miksi digikartoitus on ilmainen?

Haluamme kerätä tietoa PK-yritysten digitalisaatiosta, jotta voimme paremmin auttaa asiakkaitamme.

Olemme työskennelleet asian ympärillä yli 20 vuotta ja tunnistaneet tarpeen tuotteelle jolla polkaistaan digitalisaatio strategia vauhtiin.

Itse kartoitus on vasta ensimmäinen askel digitalisaation polulla, ja luonnollisesti olemme mielellämme toteuttamassa hankkeita, joita kartoituksesta mahdollisesti syntyy.

Prosessimme miten digitalisaatio valjastetaan kilpailueduksi

1. Nykytilanteen kartoitus

Määrämuotoinen kysely yhdelle tai useammalle yrityksen avainhenkilölle

Kesto yksi tunti

2. Vastausten purku ja analyysi

Tekemämme analyysin pohjalta tilanteen kuvaaminen suhteessa mahdollisuuksiin.

3. Toimenpidesuositukset

Toimenpidesuositusten peilaaminen yrityksen tavoitteisiin ja kyvykkyyksiin

Lupaamme mukaasi kolme konkreettista toimenpidesuositusta.

4. Digitalisaatiohankkeet

Kehityshankkeet yrityksen strategiaan ja toimenpidesuosituksiin nojautuen

5. Vaikuttavuuden seuranta

Digitalisaatiohankkeen tai hankkeiden jälkeinen tulosten varmistaminen.

Määrämuotoinen kysely yhdelle, tai useammalle yrityksen avainhenkilölle

Ohjelmistokehitys

Case Pellon Group – Tuotekonfiguraattori sadoille nimikkeille

Pellon Group valmistaa ja myy teknologiaa sekä niihin liittyviä palveluita kotieläintiloille. Pellon Groupin valikoimaan kuuluvat kaikki mitä modernissa navetassa tai sikalassa tarvitaan varmistamaan eläinten hyvinvointi ja toiminnan tuottavuus. Ruokinta-automatiikalla pidetään huolta aina rehun tasalaatuisuudesta, eläinten täsmällisistä ruokailuajoista ja viime kädessä jopa sisäilman laadusta, koska rehun jakelussa ei näin synny pakokaasuja, toisin kuin käytettäessä traktoria tai

Lue lisää
IT-kumppaniOhjelmistokehitys

Case Valoro – Liiketoimintasovelluksen toteutus PowerPlatformia hyödyntäen

Valoro Oy:n toimitusjohtajalla Kimmo Kakolla oli pöydällään tarjouspyyntö valtakunnallisesti toimivan yrityksen arkistojen kartoituksesta. Toimipaikat ja niiden yhteyteen sijoitetut arkistot sijaitsivat maantieteellisesti ympäri Suomea, sekä koostuivat vaihtelevista määristä paperisista ja osin digitaalisista aineistoista. Näistä arkistoista tulisi tuottaa raportti, jotta asiakas voisi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet arkistojen saattamisesta heidän määrittämälleen tasolle. Valoro jäsentää tietoa Valoro tarjoaa asiakkailleen sekä

Lue lisää
Ohjelmistokehitys

Case Labroc – Täydellinen toiminnanohjausjärjestelmä asiakkaan muuttuviin tarpeisiin

Labroc Oy on vuonna 2013 perustettu yritys, joka tuottaa laboratoriopalveluita kaikkiin rakentamisen elinkaaren vaiheisiin. Labroc toimii valtakunnallisesti ja sillä on laboratoriot Oulussa, Kuopiossa, Tampereella, Helsingissä ja Espoossa. Labrocin asiakkaat ovat rakennusalan ammattilaisia: suunnittelijoita, insinööritoimistoja, sisäilma-, kunto-, asbesti- ja haitta-ainetutkimuksia tekeviä toimijoita, purkutyötä tekeviä tahoja sekä betonitehtaita ja -urakoitsijoita. Vuodesta 2021 lähtien Labroc on kuulunut saksalaiseen

Lue lisää
Ohjelmistokehitys

Korjausrakentamiseen erikoistunut rakennusyhtiö automatisoi alihankinnan tarjouspyyntöjen käsittelyn

NHK Rakennus Oy halusi lähteä automatisoimaan liiketoimintaansa oleellisesti kuuluvan alihankinnan sekä materiaalitoimitusten tarjouspyyntöjen lähettämisen ja käsittelyn. Rakennusliikkeessä työmaan hankintoihin liittyviä tarjouspyyntöjä lähetetään kahdessa vaiheessa: ennakkotarjouspyynnöt hankkeen tarjousvaiheessa sekä toteutusvaiheen tarjouspyynnöt tarjouskilpailussa voitetun hankkeen osalta. Laajat ja yrityksen toimintatapojen mukaisesti toteutetut tarjouspyynnöt ovat tärkeä osa hankkeiden kustannushallintaa. Rakennusliikkeen hankintatoimen hoitaminen sitoo henkilöresursseja, kun samanaikaisesti on pystyttävä osallistumaan

Lue lisää