Miten digitalisaatiosta voi hyötyä?

Digitalisaatio on prosessi, jossa siirrytään analogisesta työskentelytavasta digitaaliseen työskentelytapaan. Kyse on siitä, että teknologian avulla yrityksestäsi tulee tehokkaampi ja tuloksellisempi.

Digitalisaation avulla voit mm. parantaa asiakaspalveluasi, lisätä myyntiäsi, vähentää virheitä tai parantaa sisäistä viestintää.


Miksi digikartoitus kannattaa tehdä?

Lisää ymmärrystä

Digikartoituksen avulla voidaan ymmärtää, miten ihmiset käyttävät digitaalisia laitteita ja infrastruktuuria.

Tätä tietoa voidaan käyttää digitaalisten palvelujen ja työtapojen suunnittelun parantamiseen tai sellaisten alueiden tunnistamiseen, joilla tarvitaan lisää investointeja digitaaliseen infrastruktuuriin

Kolme konkreettista toimenpidesuositusta

Lupaamme vähintään 3 konkreettista toimenpidesuositusta joiden avulla voit aloittaa luomaan yrityksesi digitalisaatiopolkua

Aloita ennen kilpailijoitasi

Digitalisaatio on jatkuva prosessi, jonka hyödyntäminen kannattaa aloittaa välittömästi.

Valjastamalla teknologian tekemään töitä sinulle, luot kilpailuetua ja mahdollistat uutta liiketoimintaa.

Kenelle digitalisaation kypsyyskartoitus on tarkoitettu?

Olemme luoneet prosessin PK-yrityksille, joilla on kiinnostusta ja halua tutkia digitalisaation luomia mahdollisuuksia.

Prosessi on suunniteltu lähtökohtaisesti yli 20 tietotyöläisen yrityksille, jotka ovat valmiita kehittämään kilpailukykyään.

Mitä hyötyä minulle on digikartoituksesta?

Digikartoitus on suunniteltu lähtölaukaukseksi yrityksesi digitalisaatiostrategian luonnille.

Digitalisaatiostrategia taas on suunnitelma siitä, miten aiot käyttää teknologiaa liiketoimintasi kehittämiseein.

Se on räätälöitävä juuri sinun liiketoimintaasi ja tavoitteitasi varten. 

Jotta voit hyödyntää digitalisaatiota yrityksesi kilpailuetuna, sinun on tiedettävä mitkä osa-alueet ovat jo kunnossa, ja missä osa-alueissa on parannettavaa.

Juuri näihin kysymyksiin digikartoitus antaa vastauksia.

Prosessimme miten digitalisaatio valjastetaan kilpailueduksi

1. Nykytilanteen kartoitus

Määrämuotoinen kysely yhdelle tai useammalle yrityksen avainhenkilölle

Kesto yksi tunti

2. Vastausten purku ja analyysi

Tekemämme analyysin pohjalta tilanteen kuvaaminen suhteessa mahdollisuuksiin.

3. Toimenpidesuositukset

Toimenpidesuositusten peilaaminen yrityksen tavoitteisiin ja kyvykkyyksiin

Lupaamme mukaasi kolme konkreettista toimenpidesuositusta.

4. Digitalisaatiohankkeet

Kehityshankkeet yrityksen strategiaan ja toimenpidesuosituksiin nojautuen

5. Vaikuttavuuden seuranta

Digitalisaatiohankkeen tai hankkeiden jälkeinen tulosten varmistaminen.

Määrämuotoinen kysely yhdelle, tai useammalle yrityksen avainhenkilölle