Excel tehokäytössä

Excel on jokaiselle tuttu työkalu, ja kaikki osaavat sitä myös käyttää – enemmän tai vähemmän tehokkaasti. Läheskään kaikki eivät kuitenkaan tiedä, että Excel on täysiverinen ohjelmointiympäristö, johon voidaan koodata toiminnallisuuksia aivan kuin muihinkin sovelluksiin.

Excel monessa mukana

Joissain yrityksissä valistuneimmat käyttäjät ovat kuitenkin ottaneet käyttöön Excel-makrot ja ehkä jopa tutustuneet Visual Basic -koodaukseen automatisoidakseen taulukkolaskennan rutiinitehtäviä. Taitojen kehittyessä ja ajan kuluessa Exceliin on voitu omin voimin rakentaa hyvinkin laajoja toiminnallisuuksia.

Tästä syystä Excel on monessa yrityksessä yleisen käyttönsä lisäksi aivan keskeinen työkalu jonkin yksittäisen prosessin tai toiminnon hoitamisessa. Sitä käytetään myös paljon tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen, tietojen muokkaamiseen ja organisointiin tai yksinkertaiseen raportointiin.

Excel seuraavalle tasolle

Excel-ohjelmista voidaan tehdä täysiverisiä tietojärjestelmiä. Tiedot voidaan viedä pilvessä olevaan SQL-tietokantaan, ja näin järjestelmä saadaan jollain tasolla jopa tukemaan usean käyttäjän yhtäaikaista toimintaa. Jopa käyttöliittymästä voidaan tehdä moderni graafinen käyttöliittymä.

Tiedot voidaan lukea automaattisesti toisesta järjestelmästä tai viedä eteenpäin muihin järjestelmiin. Laskennan tulokset voidaan esittää tyylikkäinä raportteina. Ja kaikki voidaan tehdä hyödyntäen Excelin tarjoamia nopeita sovelluskehitysmenetelmiä. Excel -sovellukset ovat erittäin kustannustehokas tapa rakentaa yrityksen prosesseja tukevia järjestelmiä.

Mihin Excel -ohjelmia kannattaa käyttää?

Excelissä on loistava laskentamoottori, joka on helposti valjastettavissa mitä moninaisempaan käyttöön. Me olemme toteuttaneet esimerkiksi useita tarjouslaskentasovelluksia ja tuotekonfiguraattoreita sekä pienille yrityksille että isoille pörssiyhtiöille. Ohjelmissa on paljon automatiikkaa, mutta samalla pidetty kiinni taulukkolaskimen joustavuudesta. Työkalut voidaan suunnitella niin, että taulukkoihin voidaan käsin lisätä uusia rivejä tai sarakkeita, jotka kyseiset sovellukset osaavat ottaa automaattisesti huomioon.

Koska Exceliä on niin helppo käyttää, harvoin tulee mietittyä, miten toistuvat rutiinitehtävät voisi automatisoida ja miten paljon se nopeuttaisi työntekoa. Ei ole harvinaista, että yksinkertaisella automatisoinnilla säästetään vuodessa vaikkapa yhden henkilötyökuukauden verran työtä – näissä tapauksissa investoinnin takaisinmaksuaika on ennemmin viikkoja kuin kuukausia.

Vaikka Excel on monessa mielessä erittäin joustava, se on kuitenkin useimmissa tapauksissa yhden käyttäjän työkalu. Excel ei kovin helposti sovellu siihen, että useampi käyttäjä käsittelee samaa tietoa yhtä aikaa.

Kannattaa huomioida myös, että vaikka Exceliä voidaan käyttää myös kännykästä, se ei luonteeltaan sovellu helposti mobiilikäyttöön. Edellä kuvatuissa tapauksissa ratkaisut löytyvät esimerkiksi Power Platform -alustasta.

Asiakaspalvelu

Älä tyydy olemattomaan asiakaspalveluun

Meillä jokaisella on varmasti niin hyviä kuin huonojakin kokemuksia erilaisista asiakaspalvelutilanteista. Kun yrityksessä laitteet eivät toimi ja tuottavat työt seisovat, on ongelmaan tärkeää saada asiantuntevaa apua mahdollisimman nopeasti.

Lue lisää
Ajankohtaista

Primanet Oy ostaa Duet Software Oy:n liiketoiminnan

Primanet Oy on 1.9.2021 voimaan tulleella kaupalla ostanut Duet Software Oy:n liiketoiminnan. Kaupan myötä Duet Softwaren liiketoiminta, asiakkuudet, sopimukset ja meneillään olevat projektit siirtyivät Primanetille, jossa siitä tuli uusi ohjelmistoliiketoiminnan yksikkö.

Lue lisää