Laitteiden valvonnalla varmistat toimivuuden

Etävalvonta on IT-tukemme kevyin vaihtoehto, se mahdollistaa IT-tuellemme laitteen teknisten ominaisuuksien tarkastelun etänä ja tarvittaessa laitteen hallinnan käyttäjän erikseen antamalla luvalla.

Hallinta tuo avun paikasta riippumatta

Kaikkiin meidän ylläpidossamme oleviin laitteisiin asennetaan valvonta- ja hallintaohjelmisto, joka ei haittaa loppukäyttäjän työntekoa. Ohjelmisto mahdollistaa, että saamme automaattisesti tiedon, mikäli jokin kuluttaa koneessa liikaa resursseja tai esimerkiksi laitteen takuuaika olisi päättymässä. Täten pystymme reagoimaan ongelmiin ennen kuin ne pääsevät häiritsemään tuottavaa työtä.

Saman ohjelmiston kautta tukemme pääsee myös vaivattomasti käyttäjät halutessa antamaan tukea etäyhteyden kautta. Voimme myös tarvittaessa huolehtia päätelaitteen ohjelmistojen päivitystilanteesta ja jakamaan päivitykset saumattomasti.

Ajankohtaista

Työtapojen muutos lähtee aina ylhäältä – eikä oikotietä ole

Uusien järjestelmien ja ratkaisujen täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää usein työtapojen ja joskus jopa työkulttuurin muutosta. Esimerkiksi jos halutaan mitata tuotannon läpimenoaikoja, on jokaisessa työvaiheessa tehtävät työt kirjattava täsmällisesti ja poikkeuksetta tai jos halutaan varmistaa kaiken työssä tarvittavan tiedon saatavuus, niin kaikki sitoutuvat tallentamaan tiedot yhdessä sovittuihin paikkoihin kuten esim. Teams-kanaviin tai vaikka sitten yrityksen CRM:än. Valitettavan

Lue lisää
Ajankohtaista

Teams:in uudet ominaisuudet

Aikaisemmin Teamsissä on ollut käytössä tiimin sisällä kaksi erilaista kanavatyyppiä, vakiokanava – joihin kaikilla tiimin jäsenillä on automaattisesti käyttöoikeus, sekä yksityinen kanava – johon on pääsy ainoastaan tietyillä erikseen valituilla henkilöillä. Yksityisen kanavan jäsenien on kuitenkin tullut kuulua kyseiseen tiimiin. Tämä on useasti aiheuttanut haasteita varsinkin toimittaessa yhdessä organisaation ulkopuolisten käyttäjien kanssa. Shared Channel –

Lue lisää