Kun valmiit ratkaisut ja työkalut eivät riitä

Ohjelmistokehityspalvelujemme avulla saat toteutettua räätälöidyt ratkaisut liiketoimintasi tehostamiseksi tai uusien liiketoimintamahdollisuuksien toteuttamiseksi.

Tyypillisiä kohteita ovat manuaalisten prosessien automatisointi, ja sitä kautta niiden nopeuttaminen. Tämä voidaan toteuttaa joko integroimalla järjestelmiä keskenään, tai toteuttamalla kokonaan uusia toiminnallisuuksia ohjelmallisesti. Monesti liiketoiminnasta kertyvä tieto halutaan kerätä digitaaliseen muotoon, jolloin sitä voidaan sitten käsitellä monipuolisesti erilaisten päätöksentekoa tukevien analyysien ja raporttien tuottamiseksi.

Johtava ajatus Primanetin ohjelmistoratkaisuissa on kustannustehokkuus – valitsemme asiakkaidemme kanssa yhdessä toteutustavat, joilla he saavat parhaan hyödyn suhteessa kehitysinvestointeihin.

Ratkaisut Microsoft-ympäristöön

Toteutamme ratkaisut pääsääntöisesti Microsoft -teknologioilla. Microsoft on johtava kehittäjä low-code -ohjelmointiympäristöissä, joiden avulla voidaan rakentaa erittäin kustannustehokkaita räätälöityjä sovelluksia. Näillä työkaluilla PK-yhtiötkin voivat toteuttaa juuri heidän liiketoimintaansa varten rakennetut ja heidän prosessejaan tukevat ratkaisut budjettiin sopivalla tavalla.

Ratkaisujen ytimessä on Power Platform, jossa on työkalut niin selain- ja mobiilisovellusten tekemiseen, prosessien automatisointiin, bottien tekemiseen, kuin tiedon käsittelyyn ja esittämiseenkin. Emme suinkaan ole unohtaneet jo pitkään markkinoilla olleita tehotyökaluja tietokantapohjaisten liiketoimintasovellusten tekemiseen ja tiedon taulukkomuotoiseen käsittelyyn (Access ja Excel). Monelle PK-yritykselle nämä ovat heidän tilanteeseensa sopivimmat toteutustyökalut.

Kaikki nämä työkalut myös integroituvat saumattomasti muuhun Microsoftin teknologiaan, jolloin asiakkaamme saa hyödyn yhtenäisestä teknologia- ja toimintaympäristöstä. Usein toteutuksissamme on mukana myös Office -työkaluja, kuten Word tai Outlook.

Integroidumme yrityksen muihin järjestelmiin

Isoimmilla asiakkaillamme on tyypillisesti jokin toiminnanohjausjärjestelmä ja usein muita valmisohjelmistoja, kuten CRM -ohjelmisto tai logistiikan ohjausjärjestelmä. Integroimme omat räätälöidyt ratkaisumme myös näihin valmisohjelmistoihin asiakkaan toivomalla tavalla.

Olemme toteuttaneet ratkaisuja ja integroineet niitä esim. Navision-, Lemonsoft- ja Oscar -toiminnanohjausjärjestelmien kanssa.

Liiketoimintaratkaisut

Suurimmat hyödyt digitalisaatiosta saavutetaan, kun liiketoiminnan keskeiset osa-alueet saadaan automatisoitua.

Voimme rakentaa ratkaisut itse, tai integroida muiden tekemät ratkaisut yhdessä toimivaksi kokonaisuudeksi.

Teknologiaratkaisut

Hallitsemme kaikki Microsoftin ohjelmistokehitysympäristön työkalut.

Niitä hyödyntämällä voimme rakentaa niin www-, mobiili- kuin työpöytäsovelluksetkin liiketoimintaasi tukemaan.

Ajankohtaista

Primanet Oy ostaa Duet Software Oy:n liiketoiminnan

Primanet Oy on 1.9.2021 voimaan tulleella kaupalla ostanut Duet Software Oy:n liiketoiminnan. Kaupan myötä Duet Softwaren liiketoiminta, asiakkuudet, sopimukset ja meneillään olevat projektit siirtyivät Primanetille, jossa siitä tuli uusi ohjelmistoliiketoiminnan yksikkö.

Lue lisää
Asiakaspalvelu

Älä tyydy olemattomaan asiakaspalveluun

Meillä jokaisella on varmasti niin hyviä kuin huonojakin kokemuksia erilaisista asiakaspalvelutilanteista. Kun yrityksessä laitteet eivät toimi ja tuottavat työt seisovat, on ongelmaan tärkeää saada asiantuntevaa apua mahdollisimman nopeasti.

Lue lisää