Mitä digitalisaatio voi tarkoittaa omalle liiketoiminnallesi?

Digitalisaatio mahdollistaa yrityksen liiketoimintojen siirtämisen sähköiseen muotoon ja sähköisiin välineisiin – tietokoneisiin, mobiililaitteisiin ja pilveen.

Lopputuloksena manuaalisen työn määrä vähenee, mikä tarkoittaa sitä, että yrityksen prosessit tehostuvat ja virheiden määrä pienenee. Samalla kyetään keräämään digitaalisessa muodossa olevaa tietoa yrityksen toiminnasta.

Tätä tietoa voidaan edelleen käyttää yrityksen johtamisessa ja tietoon perustuvien liiketoimintapäätösten tekemisessä.

Mitattavat vaikutukset

Kaikki tämä näkyy yrityksen viimeisellä rivillä, ja digitalisaatioon tehdyt investoinnit ja niiden takaisinmaksuaika voidaan usein laskea kohtuullisen luotettavasti ja tarkasti. Primanetissa liiketoiminnan konsultointi keskittyy juuri siihen, miten digitalisaatio valjastetaan liiketoiminnan kannattavaan kehittämiseen sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.

Konsultoinnin lopputuloksena on käytännön toteutus, jossa joko kehitetään liiketoimintajärjestelmiä tai hyödynnetään kustannustehokasta IT-infraa – tai usein molempia.

Mitä konsultointimme sisältää

Kaikki konsultointipalvelumme lähtevät asiakkaan tarpeista, tavoitteista ja mahdollisuuksista. Jokaisen asiakkaan lähtötilanne on erilainen, ja on hyvin tärkeää ymmärtää sen suhde tavoitteisiin. Suosimme lyhyitä kehitysaskeleita, joiden avulla voidaan varmistua toteutuneista hyödyistä. Onnistuneiden hankkeiden kautta saadaan lisävarmuutta uusille kehityshankkeille.

Tyypillisiä konsultoinnin kohteita ovat:

  • digistrategian luominen
  • liiketoimintamallien uudistaminen (työkaluna esim. BMC, Business Model Canvas)
  • modernien digityökalujen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus
  • tietojärjestelmien kilpailutus, valinta ja käyttöönotto (ERP:t, taloushallinnon järjestelmät)
  • pilvisiirtymän suunnittelu

Ei pelkästään tehostamista, vaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Toimintoja automatisoimalla ja digitalisoimalla voidaan saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä. Vielä suurempia mahdollisuuksia voi kuitenkin sisältyä siihen, jos digitaalisten ratkaisujen avulla onnistutaan luomaan kokonaan uutta liiketoimintaa.

Tämä on erityisen ajankohtainen aihe tänä päivänä, kun Microsoftin Power Platform tarjoaa pienellekin yhtiölle taloudellisesti järkevän mahdollisuuden kehittää liiketoimintaa tukevia räätälöityjä järjestelmiä.

Mistä kannattaa aloittaa?

Jotta aloittaminen digitalisaation hyödyntämisessä ei kävisi PK-yritykselle liian ylivoimaiseksi, olemme luoneet siihen työkalun joka antaa konkreettiset toimenpiteet mistä lähteä liikkeelle.

Tunnin kestävässä maksuttomassa Digikartoituksessa käydään läpi kaikki yrityksesi mahdollisuudet luoda kilpailuetua digitalisaation avulla. Saat kyselyn perusteella luodun kattavan analyysin ja vähintään kolme konkreettista toimenpidesuositusta.

Ohjelmistokehitys

Case Labroc – Täydellinen toiminnanohjausjärjestelmä asiakkaan muuttuviin tarpeisiin

Labroc Oy on vuonna 2013 perustettu yritys, joka tuottaa laboratoriopalveluita kaikkiin rakentamisen elinkaaren vaiheisiin. Labroc toimii valtakunnallisesti ja sillä on laboratoriot Oulussa, Kuopiossa, Tampereella, Helsingissä ja Espoossa. Labrocin asiakkaat ovat rakennusalan ammattilaisia: suunnittelijoita, insinööritoimistoja, sisäilma-, kunto-, asbesti- ja haitta-ainetutkimuksia tekeviä toimijoita, purkutyötä tekeviä tahoja sekä betonitehtaita ja -urakoitsijoita. Vuodesta 2021 lähtien Labroc on kuulunut saksalaiseen

Lue lisää
IT-kumppaniOhjelmistokehitys

Case Valoro – Liiketoimintasovelluksen toteutus PowerPlatformia hyödyntäen

Valoro Oy:n toimitusjohtajalla Kimmo Kakolla oli pöydällään tarjouspyyntö valtakunnallisesti toimivan yrityksen arkistojen kartoituksesta. Toimipaikat ja niiden yhteyteen sijoitetut arkistot sijaitsivat maantieteellisesti ympäri Suomea, sekä koostuivat vaihtelevista määristä paperisista ja osin digitaalisista aineistoista. Näistä arkistoista tulisi tuottaa raportti, jotta asiakas voisi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet arkistojen saattamisesta heidän määrittämälleen tasolle. Valoro jäsentää tietoa Valoro tarjoaa asiakkailleen sekä

Lue lisää
Ohjelmistokehitys

Korjausrakentamiseen erikoistunut rakennusyhtiö automatisoi alihankinnan tarjouspyyntöjen käsittelyn

NHK Rakennus Oy halusi lähteä automatisoimaan liiketoimintaansa oleellisesti kuuluvan alihankinnan sekä materiaalitoimitusten tarjouspyyntöjen lähettämisen ja käsittelyn. Rakennusliikkeessä työmaan hankintoihin liittyviä tarjouspyyntöjä lähetetään kahdessa vaiheessa: ennakkotarjouspyynnöt hankkeen tarjousvaiheessa sekä toteutusvaiheen tarjouspyynnöt tarjouskilpailussa voitetun hankkeen osalta. Laajat ja yrityksen toimintatapojen mukaisesti toteutetut tarjouspyynnöt ovat tärkeä osa hankkeiden kustannushallintaa. Rakennusliikkeen hankintatoimen hoitaminen sitoo henkilöresursseja, kun samanaikaisesti on pystyttävä osallistumaan

Lue lisää