Mitä digitalisaatio voi tarkoittaa omalle liiketoiminnallesi?

Digitalisaatio mahdollistaa yrityksen liiketoimintojen siirtämisen sähköiseen muotoon ja sähköisiin välineisiin – tietokoneisiin, mobiililaitteisiin ja pilveen.

Lopputuloksena manuaalisen työn määrä vähenee, mikä tarkoittaa sitä, että yrityksen prosessit tehostuvat ja virheiden määrä pienenee. Samalla kyetään keräämään digitaalisessa muodossa olevaa tietoa yrityksen toiminnasta.

Tätä tietoa voidaan edelleen käyttää yrityksen johtamisessa ja tietoon perustuvien liiketoimintapäätösten tekemisessä.

Mitattavat vaikutukset

Kaikki tämä näkyy yrityksen viimeisellä rivillä, ja digitalisaatioon tehdyt investoinnit ja niiden takaisinmaksuaika voidaan usein laskea kohtuullisen luotettavasti ja tarkasti. Primanetissa liiketoiminnan konsultointi keskittyy juuri siihen, miten digitalisaatio valjastetaan liiketoiminnan kannattavaan kehittämiseen sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.

Konsultoinnin lopputuloksena on käytännön toteutus, jossa joko kehitetään liiketoimintajärjestelmiä tai hyödynnetään kustannustehokasta IT-infraa – tai usein molempia.

Mitä konsultointimme sisältää

Kaikki konsultointipalvelumme lähtevät asiakkaan tarpeista, tavoitteista ja mahdollisuuksista. Jokaisen asiakkaan lähtötilanne on erilainen, ja on hyvin tärkeää ymmärtää sen suhde tavoitteisiin. Suosimme lyhyitä kehitysaskeleita, joiden avulla voidaan varmistua toteutuneista hyödyistä. Onnistuneiden hankkeiden kautta saadaan lisävarmuutta uusille kehityshankkeille.

Tyypillisiä konsultoinnin kohteita ovat:

  • digistrategian luominen
  • liiketoimintamallien uudistaminen (työkaluna esim. BMC, Business Model Canvas)
  • modernien digityökalujen käyttöönotto ja henkilöstön koulutus
  • tietojärjestelmien kilpailutus, valinta ja käyttöönotto (ERP:t, taloushallinnon järjestelmät)
  • pilvisiirtymän suunnittelu

Ei pelkästään tehostamista, vaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Toimintoja automatisoimalla ja digitalisoimalla voidaan saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä. Vielä suurempia mahdollisuuksia voi kuitenkin sisältyä siihen, jos digitaalisten ratkaisujen avulla onnistutaan luomaan kokonaan uutta liiketoimintaa.

Tämä on erityisen ajankohtainen aihe tänä päivänä, kun Microsoftin Power Platform tarjoaa pienellekin yhtiölle taloudellisesti järkevän mahdollisuuden kehittää liiketoimintaa tukevia räätälöityjä järjestelmiä.

Asiakaspalvelu

Älä tyydy olemattomaan asiakaspalveluun

Meillä jokaisella on varmasti niin hyviä kuin huonojakin kokemuksia erilaisista asiakaspalvelutilanteista. Kun yrityksessä laitteet eivät toimi ja tuottavat työt seisovat, on ongelmaan tärkeää saada asiantuntevaa apua mahdollisimman nopeasti.

Lue lisää
Etätyöskentely

Etätyöpiste kotiin – laitehankintavinkit

Etätyöpiste kotiin ja erityisesti etätyöpisteen laitehankinnat on syytä tehdä huolella. Kun laitteet ovat huippuluokkaa, on etätyö sujuvaa ja tehokasta. Tästä artikkelista löydät parhaat vinkit laitehankintoihin.

Lue lisää