Pellon Group valmistaa ja myy teknologiaa sekä niihin liittyviä palveluita kotieläintiloille. Pellon Groupin valikoimaan kuuluvat kaikki mitä modernissa navetassa tai sikalassa tarvitaan varmistamaan eläinten hyvinvointi ja toiminnan tuottavuus. Ruokinta-automatiikalla pidetään huolta aina rehun tasalaatuisuudesta, eläinten täsmällisistä ruokailuajoista ja viime kädessä jopa sisäilman laadusta, koska rehun jakelussa ei näin synny pakokaasuja, toisin kuin käytettäessä traktoria tai kuormaajia. Automaattinen lannanpoistojärjestelmä on eläinystävällinen ja näkyy myöskin eläinten virkeydessä ja tuottavuudessa.

Pellon Groupin järjestelmien johtavana ajatuksena on vähentää tuotantoon sitoutuvaa manuaalista tai koneilla tehtävää työtä, antaen enemmän aikaa keskittyä eläinten hyvinvointiin, unohtamatta taloudellista tehokkuutta. Pellon Group on oman alansa teknologiajohtaja, ja se tekee jatkuvaa yhteistyötä eri yliopistojen ja tutkimuskeskusten kanssa. Pellon Groupin päätoimipaikka on Ylihärmässä, ja lisäksi sillä on tytäryhtiöt Ruotsissa, Saksassa ja Puolassa. Kasvava osuus tuotannosta menee vientiin kansainvälisille markkinoille.

Ruokintajärjestelmä koostuu sadoista komponenteista

Jokainen navetta on omanlaisensa, ja käytettävät tilat poikkeavat lähes aina toisistaan. Kun Pellon Groupin oma henkilökunta tai jälleenmyyjä lähtee suunnittelemaan tarjottavaa automaattista ruokintajärjestelmää asiakkaalle, on tiedettävä satojen eri komponenttien yhteensopivuudet ja riippuvuudet toisistaan. Jälleenmyyjiä on perinteisesti koulutettu hallitsemaan myymänsä tuote, mutta kokonaisuuden laajuus on aiheuttanut haasteita.

Pellon Groupin myynti- ja markkinointijohtaja Magnus Rex antaa seuraavan esimerkin: ostaessa uutta autoa budjetäärinen tarjous syntyy tarvittaessa hetkessä useilta eri autoliikkeiltä ja myyjiltä, mutta isollakin vientimarkkinalla saattoi aiemmin olla vain muutama henkilö, joka pystyi tuottamaan kattavan tarjouksen automatisoidusta ruokintajärjestelmästä. Tämä nähtiin ongelmana yrityksen kasvulle.

Myöskään uudelle jälleenmyyjälle, jolla ei ole vielä kertynyt kokemusta ruokintajärjestelmien tarjoamisesta, ei ole helppo tilanne lähteä tarjoamaan useiden satojen tuhansien järjestelmää ilman tukevaa selkänojaa.

Konfiguraattori ratkaisemaan ongelmaa

Pellon Groupissa tehtiin päätös siitä, että kattava tuotekonfiguraattori olisi ratkaisu taklaamaan käsillä olevaa haastetta. Tutkittuaan useita vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa ratkaisu, he päätyivät Primanetin Exceliin pohjautuvaan ratkaisuun.

Tärkein syy Exceliin perustuvassa järjestelmässä oli joustavuus, ja että se on käyttäjille jo ennestään tuttu työkalu. Vaakakupissa painoi myös tieto siitä, että Primanet oli aikaisemmin menestyksekkäästi toteuttanut vastaavan kokonaisuuden maailmanlaajuisesti toimivalle yhtiölle, jossa järjestelmä on edelleen käytössä.

”Excel on yllättävän tehokas työkalu oikeissa käsissä”, toteaa tuotteen kehitykseen merkittävän panoksen antanut Pellon Groupin tuoteryhmävastaava Kaappo Ikola.

Liikkeelle lähdettiin siitä näkökulmasta, että konfiguraattori on ennen kaikkea jälleenmyyjän työkalu, ja konfiguraattorin kehityksessä otettiin huomioon saman tien tärkeimpien markkina-alueiden kieliversiot.

Kokeneetkin jälleenmyyjät arvostavat käytettävyyttä

Pellon Groupilla on useita kokeneita jälleenmyyjiä ympäri Eurooppaa, ja heiltä saatu palaute on kannustanut jatkamaan työtä konfiguraattorin kehityksessä. Jälleenmyyjät arvostavat erityisesti sitä, että konfiguraattorista syntynyttä tarjousta pystyy edelleen muokkaamaan monipuolisesti tutussa Excel-työkalussa eri hinnoitteluvaihtoehdoilla.

Yksi merkittävä tekijä on konfiguraattoriin sisältyvä piirtotyökalu, jossa kaikki konfiguraattoriin lisättävät komponentit sijoitetaan ostajan toimittamaan pohjakuvaan oikeassa mittakaavassa. Ostaja ei näin saa ainoastaan tarjousta, josta ilmenevät komponenttien tuoterivit, vaan visuaalisen kuvauksen järjestelmästä hänen omassa navetassaan. Ilman tätä visuaalista kuvausta ostajan sekä myyjän voisi olla hankala hahmottaa, miten järjestelmä oikeasti saadaan asennettua käsillä olevaan tilaan. Tällä tavalla jo ensimmäinen tarjousversio on niin vakuuttava, että myynti helpottuu oleellisesti.

Tarjouksen visualisointi tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki tarvittavat laitteet ovat varmasti mukana tarjouksessa, ja että kokoonpano soveltuu suunniteltuun tilaan. Ilman konfiguraattoria kaikki tämä olisi yksittäisen jälleenmyyjän asiantuntemuksen varassa.

Yhteistyö Primanetin kanssa

Yhteistyö Primanetin kanssa on sujunut alusta asti hyvin. Primanet toimitti aluksi konfiguraattorista demo-versioita, joita muokattiin tarvittavaan suuntaan. Myös vasteaika pyydetyissä muutoksissa on ollut erittäin hyvä, mainitsee Pellon Groupin Kaappo Ikola.

Pellon Groupin puolella kehityksessä on ollut mukana viiden henkilön tiimi, jota on tarvittaessa täydennetty, kun on tarvittu lisää tietämystä jostain tietystä osa-alueesta. Pellon Groupin Kaappo Ikola nostaa esiin ohjelmistokehityksen live-sprintit, jossa Teams-palaverin sisällä Primanetin sovelluskehittäjä teki haluttuja muutoksia, jonka jälkeen niitä arvioitiin yhdessä.

Konfiguraattoreita myös muille tuoteryhmille

Konfiguraattorin täyttä potentiaalia ei ole vielä täysin ulosmitattu Pellon Groupissa, mutta samalla on jo vahvana ajatus vastaavien konfiguraattorien kehityksestä uusille tuoteryhmille. Haaveissa on esimerkiksi ottaa ruokintajärjestelmien asennuksien hinta osaksi konfiguraattoria – näin saataisiin ostajalle entistä tarkempi arvio siitä, mitä järjestelmä maksaa paikalleen asennettuna.

Ohjelmistokehitys

Case Labroc – Täydellinen toiminnanohjausjärjestelmä asiakkaan muuttuviin tarpeisiin

Labroc Oy on vuonna 2013 perustettu yritys, joka tuottaa laboratoriopalveluita kaikkiin rakentamisen elinkaaren vaiheisiin. Labroc toimii valtakunnallisesti ja sillä on laboratoriot Oulussa, Kuopiossa, Tampereella, Helsingissä ja Espoossa. Labrocin asiakkaat ovat rakennusalan ammattilaisia: suunnittelijoita, insinööritoimistoja, sisäilma-, kunto-, asbesti- ja haitta-ainetutkimuksia tekeviä toimijoita, purkutyötä tekeviä tahoja sekä betonitehtaita ja -urakoitsijoita. Vuodesta 2021 lähtien Labroc on kuulunut saksalaiseen

Lue lisää
IT-kumppaniOhjelmistokehitys

Case Valoro – Liiketoimintasovelluksen toteutus PowerPlatformia hyödyntäen

Valoro Oy:n toimitusjohtajalla Kimmo Kakolla oli pöydällään tarjouspyyntö valtakunnallisesti toimivan yrityksen arkistojen kartoituksesta. Toimipaikat ja niiden yhteyteen sijoitetut arkistot sijaitsivat maantieteellisesti ympäri Suomea, sekä koostuivat vaihtelevista määristä paperisista ja osin digitaalisista aineistoista. Näistä arkistoista tulisi tuottaa raportti, jotta asiakas voisi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet arkistojen saattamisesta heidän määrittämälleen tasolle. Valoro jäsentää tietoa Valoro tarjoaa asiakkailleen sekä

Lue lisää
Ohjelmistokehitys

Korjausrakentamiseen erikoistunut rakennusyhtiö automatisoi alihankinnan tarjouspyyntöjen käsittelyn

NHK Rakennus Oy halusi lähteä automatisoimaan liiketoimintaansa oleellisesti kuuluvan alihankinnan sekä materiaalitoimitusten tarjouspyyntöjen lähettämisen ja käsittelyn. Rakennusliikkeessä työmaan hankintoihin liittyviä tarjouspyyntöjä lähetetään kahdessa vaiheessa: ennakkotarjouspyynnöt hankkeen tarjousvaiheessa sekä toteutusvaiheen tarjouspyynnöt tarjouskilpailussa voitetun hankkeen osalta. Laajat ja yrityksen toimintatapojen mukaisesti toteutetut tarjouspyynnöt ovat tärkeä osa hankkeiden kustannushallintaa. Rakennusliikkeen hankintatoimen hoitaminen sitoo henkilöresursseja, kun samanaikaisesti on pystyttävä osallistumaan

Lue lisää