Tietoturva koskettaa kaiken kokoisia yrityksiä

Primanetin laajennetun tietoturvapalvelun avulla nostatte Microsoft 365 tietoturvan seuraavalle tasolle.
Huolehdimme, että tietoturvaan liittyvät asetukset ovat jatkuvasti ajan määrittämällä tasolla sekä saatte näkyvyyttä yrityksenne tietoturvan nykytilanteeseen.

Alla esimerkkejä palvelumme sisältämistä toimenpiteistä.

 • Ehdollisen pääsynhallinnan (conditional access) asetusten määritykset.
  • IP-pohjainen pääsyn rajaus
  • Laitekohtainen pääsyn rajaus
  • Käyttäjäkohtainen pääsyn rajaus
 • Mobiililaitehallintapolitiikkojen määritykset
 • Sähköpostin suojaamisen määritykset
  • Phishing eston säännöt
  • Liitteiden käsittelyn säännöt
 • Turvasähköpostin asetusten määritykset
 • Kustomoidut Microsoft 365 kirjautumissivut
 • Audit log asetusten määritykset
 • Tiedon tunnistuksen asetusten määritykset
  • Sensitivity labels
 • Microsoft Autopilot asetusten määritykset
 • Tietoturvapalaveri 4 kertaa vuodessa
 • Pilven tietoturvan dokumentaatio
  • Tietoturvan tekniset määritykset pisteytettynä
   • Pisteytyksen seuranta
  • Kehityskohteet tulevalle kvartaalille
  • Poikkeamahavainnot ja niiden ratkaisut
   • Tarvittaessa selvitämme tietoturvamurron jälkiä ja raportoimme viranomaisille
  • Sovitut toimenpiteet tulevalle kvartaalille
   • Toteuttamissuunnitelma
 • Palvelu tuotetaan Microsoft pilvityökaluilla
  • Dataa jalostetaan ja hyödynnetään parhaiden ratkaisujen löytämiseksi
 • Viikoittaiset manuaaliset tietoturvatarkastukset

Hinnoittelu

Minimilaskutuksemme on 20 käyttäjää ja palvelun hinta on 6,90€/käyttäjä/kk

Yli 50 käyttäjän palveluhinta lasketaan tarjouksen mukaan.

Ajankohtaista

Työtapojen muutos lähtee aina ylhäältä – eikä oikotietä ole

Uusien järjestelmien ja ratkaisujen täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää usein työtapojen ja joskus jopa työkulttuurin muutosta. Esimerkiksi jos halutaan mitata tuotannon läpimenoaikoja, on jokaisessa työvaiheessa tehtävät työt kirjattava täsmällisesti ja poikkeuksetta tai jos halutaan varmistaa kaiken työssä tarvittavan tiedon saatavuus, niin kaikki sitoutuvat tallentamaan tiedot yhdessä sovittuihin paikkoihin kuten esim. Teams-kanaviin tai vaikka sitten yrityksen CRM:än. Valitettavan

Lue lisää
Ajankohtaista

Teams:in uudet ominaisuudet

Aikaisemmin Teamsissä on ollut käytössä tiimin sisällä kaksi erilaista kanavatyyppiä, vakiokanava – joihin kaikilla tiimin jäsenillä on automaattisesti käyttöoikeus, sekä yksityinen kanava – johon on pääsy ainoastaan tietyillä erikseen valituilla henkilöillä. Yksityisen kanavan jäsenien on kuitenkin tullut kuulua kyseiseen tiimiin. Tämä on useasti aiheuttanut haasteita varsinkin toimittaessa yhdessä organisaation ulkopuolisten käyttäjien kanssa. Shared Channel –

Lue lisää