IT-tuki on välttämätön yrityksen sujuvan toiminnan varmistamiseksi 

Tukipalveluissa keskitytään käyttäjän kulloisiinkin arkipäivän tietoteknisiin haasteisiin. On kuitenkin hyvä muistaa, että jokaisen IT-ongelman taustalla on viime kädessä asiakkaamme liiketoiminta – sen tavoitteet, tarpeet ja haasteet. 

Mitä enemmän ymmärrämme asiakkaamme liiketoimintaa, sen helpompi meidän on ratkaista käsillä olevat käyttäjien ongelmat. Keskeistä on hahmottaa asiakkaan prosessit ja toimintatavat, tuntea työntekijöiden tehtävät ja vastuut, sekä mitä tarpeita ja haasteita heillä on työssään. 

Paras lopputulos saadaan, kun asiantuntijamme tietävät, mitä käyttäjä yrittää tehdä ja minkä takia. Kyse on toimialaosaamisen lisäksi myös aina asenteesta: halusta sekä ymmärtää käyttäjää, että nöyrästi palvella ja määrätietoisesti tavoitella asiakkaan parasta. 

Kehittyvät IT-palvelut rakennetaan liiketoimintaa ymmärtämällä 

Primanet kehittää ja tarjoaa IT-tuen lisäksi palveluita, jotka auttavat asiakasta kilpailukyvyn parantamisessa. Avain tähän on vuosia kestäneen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kautta kertynyt toimialaosaaminen. 

Kehitystyössä näkökulma on vielä laajempi, kuin tukipalveluissa. Prosessien ja toimintatapojen lisäksi haluamme esimerkiksi ymmärtää, mitä tuotteita ja palveluita asiakkaamme tarjoaa omille asiakkailleen, ja miten nämä asiakkaamme asiakkaat kytkeytyvät yrityksen IT-järjestelmiin. 

Toimialaosaaminen konkretisoituu lisäarvoa tuottaviksi teoiksi, kun suunnittelemme ja kehitämme IT-ympäristöä, joka vastaa asiakkaan vaatimuksiin ja tavoitteisiin. Tärkeä osa tätä on prosessien automatisointi ja turhan manuaalityön poistamiseen. 

Hoiva

Olemme toimineet useiden Hoiva-alan organisaatioiden kanssa vuosien ajan.

Tarkoituksenamme on ollut tarjota henkilökunnalle enemmän aikaa ihmisen kohtaamiseen tekemällä IT:stä mahdollisimman sujuvaa ja mutkatonta.

Rakennus

Tuotamme mutkattomia IT-palveluita rakennusalan yrityksille, jotka tarvitsevat toiminnassaan käytännössä koeteltuja, helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja ratkaisuja.