Toimialaosaaminen

Panostamme toimiala- ja liiketoimintaosaamiseen

Toimialaosaaminen mahdollistaa liiketoiminnan tukemisen lisäksi liiketoiminnan kehittämisen.

IT-tuki on välttämätön yrityksen sujuvan toiminnan varmistamiseksi

Tukipalveluissa keskitytään käyttäjän kulloisiinkin arkipäivän tietoteknisiin haasteisiin. On kuitenkin hyvä muistaa, että jokaisen IT-ongelman taustalla on viime kädessä asiakkaamme liiketoiminta – sen tavoitteet, tarpeet ja haasteet.

Mitä enemmän ymmärrämme asiakkaamme liiketoimintaa, sen helpompi meidän on ratkaista käsillä olevat käyttäjien ongelmat. Keskeistä on hahmottaa asiakkaan prosessit ja toimintatavat, tuntea työntekijöiden tehtävät ja vastuut, sekä mitä tarpeita ja haasteita heillä on työssään.

Paras lopputulos saadaan, kun asiantuntijamme tietävät, mitä käyttäjä yrittää tehdä ja minkä takia. Kyse on toimialaosaamisen lisäksi myös aina asenteesta: halusta sekä ymmärtää käyttäjää, että nöyrästi palvella ja määrätietoisesti tavoitella asiakkaan parasta.

Kehittyvät IT-palvelut rakennetaan liiketoimintaa ymmärtämällä

Primanet kehittää ja tarjoaa IT-tuen lisäksi palveluita, jotka auttavat asiakasta kilpailukyvyn parantamisessa. Avain tähän on vuosia kestäneen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kautta kertynyt toimialaosaaminen.

Kehitystyössä näkökulma on vielä laajempi, kuin tukipalveluissa. Prosessien ja toimintatapojen lisäksi haluamme esimerkiksi ymmärtää, mitä tuotteita ja palveluita asiakkaamme tarjoaa omille asiakkailleen, ja miten nämä asiakkaamme asiakkaat kytkeytyvät yrityksen IT-järjestelmiin.

Toimialaosaaminen konkretisoituu lisäarvoa tuottaviksi teoiksi, kun suunnittelemme ja kehitämme IT-ympäristöä, joka vastaa asiakkaan vaatimuksiin ja tavoitteisiin. Tärkeä osa tätä on prosessien automatisointi ja turhan manuaalityön poistamiseen.

Hoiva-ala

Hoiva-alalla on useimpia toimialoja kovemmat vaatimukset sekä tietoturvan, että järjestelmien toimivuuden suhteen

Potilaiden arkaluontoisten terveystietojen täytyy ehdottomasti pysyä vain tietoihin oikeutettujen henkilöiden käytettävissä, ja tietojen säilytykselle on asetettu alalla omat vaatimukset. Akuuttien sairastapausten yhteydessä myös tietojärjestelmien toiminta on kriittistä, ja voi joskus osaltaan vaikuttaa hoidon lopputulokseen.

Hoitotyössä tietotekniikan tulee liikkua aina potilaiden luo. Tällä luodaan lisäarvoa hoitotyöhön, sillä kun työ tehdään mahdollisimman lähellä potilasta, jää hoitajille enemmän aikaa ihmisten kohtaamiseen. Lopputuloksena työn merkityksellisyys lisääntyy, ja hoidon laatu paranee. Tätä varten tarvitaan modernit ja toimivat langattomat verkot, ja tietokoneen tai tabletin toiminta pitää varmistaa missä tahansa toimipisteen tilassa.

Tyypillisesti hoiva-alan organisaatiot käyttävät paljon erilaisia valmissovelluksia, joista valtaosa on terveydenhuollon tietojärjestelmiä. Tietämys siitä, mitä näillä sovelluksilla tehdään ja miten ne liittyvät toisiinsa, auttaa meitä hallitsemaan koko IT-järjestelmää ja vastaamaan sen toimivuudesta. Tällä hetkellä asiakkaanamme on kahdeksan hoiva-alan organisaatiota.

Rakennusala

Rakennusalan erityispiirre on vaihtuvat työmaaprojektit, joissa ei ole valmista infrastruktuuria myöskään IT-järjestelmien toteuttamiseen

Primanet tarjoaa valmiiksi suunnitellut, käytännössä testatut ja toimivat ratkaisut näihin haastaviin työmaaolosuhteisiin. Tällä hetkellä palvelemme kahdeksaa rakennusalan yritystä.

Tietotyön merkitys työmailla on kasvanut samalla, kun myös rakentaminen on digitalisoitumassa ja muuttunut entistä talous- ja dataohjatummaksi. Työmaiden tilannetta voidaan seurata ja ohjata hyvin monella tasolla lähes reaaliajassa, ja silloin toimivat työvälineet monipuoliseen tietojenkäsittelyyn ja viestintään ovat välttämättömiä. Näiden työkalujen avulla kohteet pyritään pitämään aikataulussa ja kannattavuus mahdollisimman korkeana.

Työmaiden tietoverkkojen rakentaminen ja toiminnan varmistaminen on monesti haastavaa johtuen koko ajan muuttuvista olosuhteista. Tällöin pitkällä kokemuksella on olennaista merkitystä onnistuneiden IT-ratkaisujen suunnittelussa ja ylläpidossa.

Työmaaratkaisujen lisäksi meillä on monipuolinen kokemus ja ymmärrys rakennusliikkeiden tiedonhallinnasta ja toimialalla käytettävistä ohjelmistoista. Tämä mahdollistaa sen, että voimme tukea myös rakennusliikkeiden liiketoiminnan kasvua ja varmistaa tehokkaat ratkaisut kasvun eri vaiheissa.

Muut toimialat

Kun liiketoimintaosaamista on kertynyt usealta saman toimialan asiakkaalta, voidaan jo puhua toimialaosaamisesta

Joillakin toimialoilla olemme parempia liiketoiminnan tuntijoita kuin toisilla. Nykyiset vahvat toimialamme löydät tältä sivulta. Olemme kuitenkin aina valmiit ottamaan haasteen vastaan ja oppimaan uusia toimialoja, sekä sitä miten IT:tä parhaiten hyödynnetään kyseisessä liiketoiminnassa ja kyseisellä toimialalla.