Varmistuspalvelut takaavaat liiketoiminnan jatkuvuuden

Aloittaessa yhteistyön kanssamme saat käyttöösi oman IT-osaston, jossa juuri teille nimetyt IT-asiantuntijat vastaavat siitä, että kaikki toimii niin kuin pitääkin. Tunnemme ympäristönne ja pystymme tarjoamaan juuri teidän liiketoimintanne kannalta oleelliset ratkaisut.

Työasemat, palvelimet tai pilvi – varmistaminen kannattaa aina

Nykyaikainen työ vaatii nykyaikaiset varmistusratkaisut. Oli datasi sitten työasemalla, omalla palvelimella tai pilvessä, on tärkeää, että se on varmistettu pahan päivän varalle.

Työasemilla olevan ja omilla palvelimilla olevan datan saamme varmistettua kotimaiseen konesaliratkaisuun Syncrify Backupilla.

Microsoft 365 sijaitsevan datan varmistamiseen käytämme Datto SaaS Protection –tuotetta, jossa varmistettua dataa saadaan säilytettyä tarvittaessa ikuisesti selkeään käyttäjäpohjaiseen hintaan.

Ajankohtaista

Työtapojen muutos lähtee aina ylhäältä – eikä oikotietä ole

Uusien järjestelmien ja ratkaisujen täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää usein työtapojen ja joskus jopa työkulttuurin muutosta. Esimerkiksi jos halutaan mitata tuotannon läpimenoaikoja, on jokaisessa työvaiheessa tehtävät työt kirjattava täsmällisesti ja poikkeuksetta tai jos halutaan varmistaa kaiken työssä tarvittavan tiedon saatavuus, niin kaikki sitoutuvat tallentamaan tiedot yhdessä sovittuihin paikkoihin kuten esim. Teams-kanaviin tai vaikka sitten yrityksen CRM:än. Valitettavan

Lue lisää
Ajankohtaista

Teams:in uudet ominaisuudet

Aikaisemmin Teamsissä on ollut käytössä tiimin sisällä kaksi erilaista kanavatyyppiä, vakiokanava – joihin kaikilla tiimin jäsenillä on automaattisesti käyttöoikeus, sekä yksityinen kanava – johon on pääsy ainoastaan tietyillä erikseen valituilla henkilöillä. Yksityisen kanavan jäsenien on kuitenkin tullut kuulua kyseiseen tiimiin. Tämä on useasti aiheuttanut haasteita varsinkin toimittaessa yhdessä organisaation ulkopuolisten käyttäjien kanssa. Shared Channel –

Lue lisää