Moderni työ

Työn tekeminen, työvälineet ja työn luonne ovat jatkuvan muutoksen kourissa. Digitaalisuus on pysyvä osa tietotyötä ja etätyö yhä useammin normi.

Työtä ei määritetä enää kohteena tai sijaintina. Se ei ole rajattu klo 9 ja klo 17 välille. Työn ja vapaa-ajan rajat hämärtyvät.

Työtä arvioidaan entistä enemmän tulosten kuin läsnäolon kautta, ja työ on yhä itsenäisempää.

Uusi normaali

Vuonna 2020 maailman polvilleen laittanut COVID-19 -pandemia teki oman lisänsä työn tekemisen muutoksen vauhtiin ja laajuuteen, ja monet ovatkin sitä mieltä, että se oli tarvittu sysäys työn tekemisen modernisoinnille, eikä paluuta entiseen enää ole.

Puhutaan etätyöstä ja läsnätyöstä, mietitään, miten työtä tehdään ja missä, minkälaiset keinot ovat käytössä työn ohjaamiseen ja seurantaan, miten erilaiset yhteistyön muodot mahdollistetaan, miten viestintä tehdään saavuttavaksi, miten yrityksen resurssit ovat käytettävissä työntekijöille joustavasti ja sijainnista riippumatta.

Modernissa maailmassa tietotyö on suurelta osin digitalisoitunutta. Työn tekemiseen hyödynnetään digitaalisia välineitä, jotka kehittyvät kaiken aikaa. Teknologia on ollut suurin disruptio, muuttuva elementti tietotyöläisten arjessa viimeisten vuosikymmenten aikana.

Kyvykkyydet, joita teknologinen kehitys on tietotyöläiselle tuonut, muun muassa laiteriippumattomuus, tuottavuustyökalut sekä mobiliteetti, ovat sellaisia, joista harva tietotyöläinen enää luopuisi.

Miten me autamme asiakkaitamme ottamaan modernit työtavat kiihdyttämään tuottavuutta?

  1. Tunnemme uudet teknologiset ratkaisut, ja seuraamme niiden kehitystä
  2. Hallitsemme myös vanhat ns. Legacy ratkaisut, tiedämme milloin niistä kannattaa luopua, ja milloin taas hyödyntää vanhaa ja toimivaa
  3. Suosittelemme aina tilanteen mukaan parasta kokonaisuutta kaikki muuttujat huomioiden
  4. Koulutamme henkilöstön käyttämään teknologisia ratkaisuja työssään ja arjessaan.
  5. Huolehdimme että järjestelmät ovat tietoturvallisia ja käytettäviä ja liiketoiminnan jatkuvuus on otettu huomioon.

Koskaan ei olla valmiita, teknologia kehittyy – niin pitää työtapojenkin kehittyä jatkuvasti.

Microsoft Teams

Modernin tiimityön mahdollistaja.

Vie yhdessä tekemisen uudelle tasolle yhdistäen ihmiset, tiedostot, sekä koko tiimin tarvitsemat työkalut.

Sharepoint Online

Sharepoint taipuu alustana moneen, se löytyy Teams:inkin taustalta.

Sharepointin viestintä sivustoilla toteutat intranetin.

Sharepoint toimii myöskin alustana sähköiselle arkistoinnille.

Microsoft Planner

Microsoftin Kanban tauluihin perustuva digitaalinen työväline pienten projektien hallintaan ja työn ohjaukseen.

Microsoft ToDo

Tehtäväluettelo ja tehtävienhallintasovellus – saa enemmän aikaan suunnittelemalla päiväsi työt.

Yhdistämällä Plannerin ja ToDo:n ohjaat tiimisi toimintaa.

Ajankohtaista

Työtapojen muutos lähtee aina ylhäältä – eikä oikotietä ole

Uusien järjestelmien ja ratkaisujen täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää usein työtapojen ja joskus jopa työkulttuurin muutosta. Esimerkiksi jos halutaan mitata tuotannon läpimenoaikoja, on jokaisessa työvaiheessa tehtävät työt kirjattava täsmällisesti ja poikkeuksetta tai jos halutaan varmistaa kaiken työssä tarvittavan tiedon saatavuus, niin kaikki sitoutuvat tallentamaan tiedot yhdessä sovittuihin paikkoihin kuten esim. Teams-kanaviin tai vaikka sitten yrityksen CRM:än. Valitettavan

Lue lisää
Ajankohtaista

Teams:in uudet ominaisuudet

Aikaisemmin Teamsissä on ollut käytössä tiimin sisällä kaksi erilaista kanavatyyppiä, vakiokanava – joihin kaikilla tiimin jäsenillä on automaattisesti käyttöoikeus, sekä yksityinen kanava – johon on pääsy ainoastaan tietyillä erikseen valituilla henkilöillä. Yksityisen kanavan jäsenien on kuitenkin tullut kuulua kyseiseen tiimiin. Tämä on useasti aiheuttanut haasteita varsinkin toimittaessa yhdessä organisaation ulkopuolisten käyttäjien kanssa. Shared Channel –

Lue lisää