Uusien järjestelmien ja ratkaisujen täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää usein työtapojen ja joskus jopa työkulttuurin muutosta. Esimerkiksi jos halutaan mitata tuotannon läpimenoaikoja, on jokaisessa työvaiheessa tehtävät työt kirjattava täsmällisesti ja poikkeuksetta tai jos halutaan varmistaa kaiken työssä tarvittavan tiedon saatavuus, niin kaikki sitoutuvat tallentamaan tiedot yhdessä sovittuihin paikkoihin kuten esim. Teams-kanaviin tai vaikka sitten yrityksen CRM:än.

Valitettavan useasti törmätään kuitenkin tilanteeseen, jossa yrityksen ylin johto toivoo ja haluaa näitä muutoksia, mutta ei ole itse niihin riittävän sitoutunut ja tärkeät tiedostot ovat edelleen vain koneen työpöydällä ”että ne on helppo löytää” tai oman verkoston kautta tullut myyntiliidi vain heitetään myyjille eikä perusteta sitä itse CRM:ään, kuten kaikkia muita on opastettu. Tämä vie helposti voiman hyviltäkin muutoksilta, kun työntekijöille tulee fiilis, ettei johto itsekään tajua mitä ollaan tekemässä ja miksi. Lisäksi muutos todennäköisesti vain sotkee jo käytössä olevia, kuvattuja tai kuvaamattomia, prosesseja ja aiheuttaa ainakin lyhyellä aikataululla vain haittaa.

On hyvä myös tiedostaa, että lähes jokaisessa organisaatiossa on kuvaamattomia prosesseja ja työtapoja, jotka ovat kuitenkin hyvin isossa roolissa päivittäisessä tekemisessä ja näiden kartoittaminen ja tiedostaminen alku vaiheessa muutosta on tärkeää. Nämäkin sisäisen tiedon saarekkeet saa yleensä kaivettua esiin osallistamalla muutoksen suunnitteluun myös henkilökunta ja haastamalla pohtimaan olisiko asian hoitamiseksi olemassa parempikin tapa, joka voitaisiin ottaa käyttöön mahdollisesti koko yrityksessä. Tähän tarkoitukseen sopivat erityisen hyvin yhdessä pidetyt workshopit, jossa linjataan organisaation tahtotila, kyvyt ja teknologian mahdollisuudet. Näin kokonaisuudesta saadaan toimiva ja mahdollisimman suurta joukkoa ja yrityksen agendaa palveleva kokonaisuus. Tämän kaltaisen muutoksen viestiminen on paljon helpompaa, kun vastaus kysymykseen miksi, on mietitty tarkkaan jo etukäteen. Muutoshan ei saa koskaan olla vain itseisarvo.

Tämän vuoksi edestä johtaminen on todella tärkeää, jotta tehokkaat ja modernit työtavat juurtuvat osaksi yrityksen päivittäistä tekemistä. Edestä johtaminen ja ennakkoluuloton asenne luo yritykseen eteenpäin katsovan ja innovatiivisen kulttuurin, joka ei ole vain korulauseita jokavuotisessa strategia-presentaatiossa.
Muutos lähtee siis aina ylhäältä ja oikotietä onneen ei ole. Digitalisaatio on asia, jota PK-yhtiönkään johdon ei kannata pelätä tai kategorisesti todeta, ettei siitä ole juuri heille mitään hyötyä. Useasti digitalisaation hyödyntäminen on myös PK-yhtiölle mahdollista eikä investointi ole välttämättä kovinkaan suuri, varsinkin jos verrataan sitä saatuihin hyötyihin. Esim. low-code kevytsovelluskehitys tai automaatio ja robotiikka tarjoavat oivan keinon tehostaa omaa toimintaa kustannustehokkaasti ja nopeasti.

Jos kaipaat apua mahdollisimman tasaisen tien rakentamiseen digitalisaation kehätiellä, niin me olemme valmiita auttamaan aina suunnittelusta, workshopeista ja viestinnästä toteutukseen ja koulutuksiin asti. Lisäksi julkaisemamme digitalisaation kypsyyskartoitus eli tuttavallisemmin digikartoitus, antaa hyvän välineen lähtötilanteen hahmottamiseen jos tavoitteet ja mahdollisuudet eivät ole vielä ihan kirkkaana mielessä.

Jani Havia

Toimitusjohtaja

”Käynnistetään digitalisaation hyötyjen ulosmittaaminen teidänkin organisaatiossa”

Ohjelmistokehitys

Case Labroc – Täydellinen toiminnanohjausjärjestelmä asiakkaan muuttuviin tarpeisiin

Labroc Oy on vuonna 2013 perustettu yritys, joka tuottaa laboratoriopalveluita kaikkiin rakentamisen elinkaaren vaiheisiin. Labroc toimii valtakunnallisesti ja sillä on laboratoriot Oulussa, Kuopiossa, Tampereella, Helsingissä ja Espoossa. Labrocin asiakkaat ovat rakennusalan ammattilaisia: suunnittelijoita, insinööritoimistoja, sisäilma-, kunto-, asbesti- ja haitta-ainetutkimuksia tekeviä toimijoita, purkutyötä tekeviä tahoja sekä betonitehtaita ja -urakoitsijoita. Vuodesta 2021 lähtien Labroc on kuulunut saksalaiseen

Lue lisää
Ohjelmistokehitys

Case Pellon Group – Tuotekonfiguraattori sadoille nimikkeille

Pellon Group valmistaa ja myy teknologiaa sekä niihin liittyviä palveluita kotieläintiloille. Pellon Groupin valikoimaan kuuluvat kaikki mitä modernissa navetassa tai sikalassa tarvitaan varmistamaan eläinten hyvinvointi ja toiminnan tuottavuus. Ruokinta-automatiikalla pidetään huolta aina rehun tasalaatuisuudesta, eläinten täsmällisistä ruokailuajoista ja viime kädessä jopa sisäilman laadusta, koska rehun jakelussa ei näin synny pakokaasuja, toisin kuin käytettäessä traktoria tai

Lue lisää
IT-kumppaniOhjelmistokehitys

Case Valoro – Liiketoimintasovelluksen toteutus PowerPlatformia hyödyntäen

Valoro Oy:n toimitusjohtajalla Kimmo Kakolla oli pöydällään tarjouspyyntö valtakunnallisesti toimivan yrityksen arkistojen kartoituksesta. Toimipaikat ja niiden yhteyteen sijoitetut arkistot sijaitsivat maantieteellisesti ympäri Suomea, sekä koostuivat vaihtelevista määristä paperisista ja osin digitaalisista aineistoista. Näistä arkistoista tulisi tuottaa raportti, jotta asiakas voisi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet arkistojen saattamisesta heidän määrittämälleen tasolle. Valoro jäsentää tietoa Valoro tarjoaa asiakkailleen sekä

Lue lisää
KonsultointiMicrosoft 365

Koulutus ja konsultointipalveluista tehoa työskentelyyn.

Pelkästään M365 ympäristössä on tarjolla huomattavan paljon palveluita, ja ympäristö kehittyy jatkuvasti valtavalla vauhdilla. Kyse ei ole pelkästään siitä että esimerkiksi Covid:in myötä lähes kaikille tutuksi tulleeseen Microsoft Teams:iin tulee lisää ominaisuuksia, vaan siitä että Microsoft ja muut kilpailevat softatalot lanseeraavat jatkuvasti uusia sovelluksia vastaamaan juuri tiettyyn ongelmaan tai haasteeseen. Miten tästä kaikesta voi selviytyä

Lue lisää