Power Appsilla luot sovelluksen helposti

Mikä Power Apps?

Power Apps on Microsoftin Power Platform tuoteperheeseen kuuluva työkalu jolla voidaan luoda helposti ja nopeasti sovelluksia liiketoiminnan tarpeisiin. Power Apps on niin sanottu low code -alusta, jossa sovelluksia ja automaatioita voidaan luoda ilman perinteistä koodaamista. Suurin etu low code-ratkaisuissa on että liiketoiminnan osaaminen voidaan pitää entistä kiinteämmin mukana osana sovelluskehitystä.

Kun liiketoiminnan prosessit ovat hallussa, pystyy myös oman alueensa asiantuntija parhaimmillaan itse luomaan omaa arkeaan helpottavia työkaluja. Usein kuitenkin tarvitaan myös tarvitaan mukaan myös perinteistä sovelluskehityksen osaamista, varsinkin kun kyse on monimutkaisemmista useita datalähteitä hyödyntävistä sovelluksista tai automaatioista.

Miten Power Apps voi hyödyttää yritystäni?

Monesti yrityksellä itsellään on kyllä tiedossa vanhojen toimintamallien mahdolliset puutteet ja kankeudet, mutta niiden korjaamisen katsotaan olevan liian aikaa vievää, ja sitä myöten kallista. Usein käsillä olevaan ongelmaan tai haasteeseen on tarjolla myös jokin valmis SaaS-sovellus, mutta se ei kuitenkaan vastaa täsmällisesti yrityksen toimintaympäristöön.

Power Apps on tällä saralla”game changer”, sillä se tarjoaa myös PK-yrityksen resursseille sopivan tavan tuottaa haasteisiin sopivia täsmätyökaluja, joissa otetaan huomioon yrityksen olemassa olevat datalähteet ja toimintaympäristön ominaispiirteet. Aikaisemmin vastaavat räätälöidyt sovellukset ovat olleet suurien yritysten ylellisyys – lähinnä korkeiden kehityskustannustensa vuoksi.

Mitä Power Apps maksaa?

Peruskäyttö sisältyy M365 tilaukseen.

Jos käytössäsi on Microsoft 365, sisältyy siihen jo lähtökohtaisesti Power Apps:in perustoiminnallisuudet, joilla pääset hyvin alkuun kokeillessasi miltä tuntuisi toimia kansalaiskehittäjänä, ja luoda omaa työtäsi helpottavia sovelluksia. Power Apps itsessään sisältää useita mallipohjia, jonka pohjalta voit harjoitella sovelluksen luontia. Räätälöimällä näitä mallipohjia, voit parhaimmillaan itse luoda sovelluksen, jolla ratkaiset käsillä olevan haasteesi.

Integraatiot ja yhdistimet maksavat

Kun siirrytään vaikeusasteessa eteenpäin ja tarvitaan integraatioita muihin järjestelmiin, haluaa Microsoftkin isomman osan kakusta. Integraatioissa hyödynnetään yhdistimiä (premium connectors), joilla kyselyt tai tietokantaoperaatiot suoritetaan ja sovelluksesta, joka hyödyntää näitä yhdistimiä Microsoft veloittaa kuukausimaksua reilu neljä euroa per käyttäjä.

Mikäli sovelluksia on useampia, löytyy myös rajoittamattoman määrän sovelluksia sisältävä palvelupaketti, jonka kustannus on vajaa seitsemäntoista euroa. Täytyy kuitenkin muistaa, että lisenssi tarvitaan vain kyseisen sovelluksen käyttäjille, eikä koko organisaatiolle. Monesti myös selvitään ilman maksullisia yhdistimiä, jolloin kustannus on vain itse sovellus.

Entä sitten itse sovellus, mitä sen kehittäminen maksaa?

Yksinkertainen sovellus maksaa karkeasti kahdesta kolmeen tuhatta euroa, monimutkaisempi siitä noin kymmeneen tuhanteen euroon – toki hinta määritellään aina tapauskohtaisesti. Sovellusta voidaan käyttää mobiilisti tai se voidaan jakaa Teams:in kautta tai sitä voidaan suorittaa suoraan työpöydältä – kaikkia vaihtoehtoja voidaan luonnollisesti käyttää yhtä aikaa.

PK-yritykselle sopivan kumppanin kanssa liikkeelle.

Me Primanetissa olemme keskittyneet digitalisoimaan PK-yrityksen liiketoimintaa, ja siihen Power Apps ja laajemmin koko Microsoftin Power Platform tarjoaa maistuvat eväät.

Kun kohtaat liiketoiminnassasi ongelman, joka olisi mahdollisesti ratkaistavissa sovelluksella tai automatisoimalla prosesseja – otamme haasteen mielellämme vastaan, ja teemme ehdotuksen, miten se olisi käytännössä ratkaistavissa nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Olemme myös kehittäneet PK-yritysten digitalisaation kypsyyttä mittaavan kartoituksen, jossa tarkastellaan kokonaisuutena mitä mahdollisuuksia liiketoimintaa on digitalisoida. Senkin pohjana oleva sovellus on muuten luotu Power Apps:illa.

Kehitetään teidänkin liiketoimintanne tarpeisiin sovellus viikoissa – ei kuukausissa!

Ari Kurunmäki

Konsultointi ja moderni työ

044 521 7371

Soita tai varaa aika etätapaamiselle, niin keskustellaan lisää Power Apps:ista

Lue alta miten digitalisoimme asiakkaidemme liiketoimintaa:

IT-kumppaniOhjelmistokehitys

Case Valoro – Liiketoimintasovelluksen toteutus PowerPlatformia hyödyntäen

Valoro Oy:n toimitusjohtajalla Kimmo Kakolla oli pöydällään tarjouspyyntö valtakunnallisesti toimivan yrityksen arkistojen kartoituksesta. Toimipaikat ja niiden yhteyteen sijoitetut arkistot sijaitsivat maantieteellisesti ympäri Suomea, sekä koostuivat vaihtelevista määristä paperisista ja osin digitaalisista aineistoista. Näistä arkistoista tulisi tuottaa raportti, jotta asiakas voisi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet arkistojen saattamisesta heidän määrittämälleen tasolle. Valoro jäsentää tietoa Valoro tarjoaa asiakkailleen sekä

Lue lisää
Ohjelmistokehitys

Case Pellon Group – Tuotekonfiguraattori sadoille nimikkeille

Pellon Group valmistaa ja myy teknologiaa sekä niihin liittyviä palveluita kotieläintiloille. Pellon Groupin valikoimaan kuuluvat kaikki mitä modernissa navetassa tai sikalassa tarvitaan varmistamaan eläinten hyvinvointi ja toiminnan tuottavuus. Ruokinta-automatiikalla pidetään huolta aina rehun tasalaatuisuudesta, eläinten täsmällisistä ruokailuajoista ja viime kädessä jopa sisäilman laadusta, koska rehun jakelussa ei näin synny pakokaasuja, toisin kuin käytettäessä traktoria tai

Lue lisää
Ohjelmistokehitys

Case Labroc – Täydellinen toiminnanohjausjärjestelmä asiakkaan muuttuviin tarpeisiin

Labroc Oy on vuonna 2013 perustettu yritys, joka tuottaa laboratoriopalveluita kaikkiin rakentamisen elinkaaren vaiheisiin. Labroc toimii valtakunnallisesti ja sillä on laboratoriot Oulussa, Kuopiossa, Tampereella, Helsingissä ja Espoossa. Labrocin asiakkaat ovat rakennusalan ammattilaisia: suunnittelijoita, insinööritoimistoja, sisäilma-, kunto-, asbesti- ja haitta-ainetutkimuksia tekeviä toimijoita, purkutyötä tekeviä tahoja sekä betonitehtaita ja -urakoitsijoita. Vuodesta 2021 lähtien Labroc on kuulunut saksalaiseen

Lue lisää