Primanetin ja Hertzin kumppanuus juontaa juurensa aina Primanetin syntyvuosiin asti.

Digitalisaation myötä myös autonvuokrauspalvelut ovat enenevissä määrin siirtyneet verkkoon. Autonvuokrausprosessin eri vaiheisiin liittyy lukuisia erilaisia IT-ratkaisuja, ja sen vuoksi yhteistyö luotettavan ja asiantuntevan IT-kumppanin kanssa on ollut avainasemassa laadukkaan palvelun ja toimivan työympäristön tuottamisessa.

Hertzin ja Primanetin välinen yhteistyö sai alkunsa jo Primanetin syntyvuonna. Primanet on toimittanut siitä asti IT-palveluita Hertzin Suomen kaikkiin toimipisteisiin aina Helsingistä Ivaloon.

Primanetin tuottamiin palveluihin kuuluu konesalin, palvelimien, palvelinsovellusten ja verkon ylläpito sekä Hertzin oman IT-osaston avustaminen haastavimmissa työasemien ongelmatilanteissa.

Kansainvälisenä toimijana Hertzin IT-palveluiden tuottamisessa tehdään paljon myös maarajojen ylittävää yhteistyötä, mutta paikallisesta ja helposti saavutettavasta IT-kumppanista on haluttu pitää tiukasti kiinni. Primanet vastaa Hertzin Suomen toimipisteissä myös kaikkien kansainvälisten yhteyksien toimivuudesta. Jo 20-vuotta kestänyt kumppanuus on perustunut aina tiiviiseen yhteistyöhön ja avoimuuteen.

Klemolan mukaan mutkaton kumppanuus Primanetin kanssa on tarkoittanut sitä, että asioista on voitu puhua avoimesti ja kaikesta on päästy aina yhteisymmärrykseen. ”Primanetilla ajatellaan aidosti asiakkaan parasta, eikä meillä ole koskaan ollut pelkoa, että meitä huijattaisiin”, Klemola tiivistää.

Oikeilla IT-ratkaisuilla saavutettiin merkittäviä kustannussäästöjä

Pitkäaikainen IT-kumppanuus Primanetin kanssa on mahdollistanut juuri Hertzille sopivien kustannustehokkaiden ratkaisujen tuottamisen. Primanetin asiantuntijat toimivat Hertzin kahden oman IT-tukihenkilön apuna ja tuovat asiantuntijuutta ja näkemyksellisyyttä Hertzin IT-ympäristön johtamiseen. ”Esimerkiksi Microsoftin usein monimutkaisten lisensointimallien valinnassa olemme luottaneet täysin Primanetin neuvoihin siinä, mitkä ovat meille järkevimmät toimintamallit”, Klemola kuvaa.

Oikeiden ja harkittujen IT-ratkaisujen myötä Hertz on saavuttanut merkittäviä taloudellisia kustannussäästöjä ja ketteröittänyt toimintaansa. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii vuosien 2015—2016 aikana toteutettu verkkoprojekti, jossa Primanet uudisti vaiheittain Hertzin vanhan ja kalliin MPLS-verkon. Projektin seurauksena Hertzillä saavutettiin noin 40 prosentin kustannussäästöt tietoliikennekuluissa.

”Jos meillä on ollut jokin ongelma, olemme aina saaneet siihen meille mietityn ja sopivan kustannustehokkaan ratkaisun, joka on kestävä myös pitkällä aikavälillä”, Klemola kiteyttää.

Hertz, Timo Klemola