Kotimainen EverCloud konesali

EverCloud pilvipalvelu muuttaa palvelinjärjestelmät virtualisoiduiksi, helposti hallittaviksi ja skaalautuviksi palveluiksi joita voit hallita myös itsenäisesti EverCloud Dashboard käyttöliittymän kautta. Voit ottaa käyttöön uutta palvelinkapasiteettia, tehdä muutoksia olemassa olevaan kapasiteettiin sekä hallita palveluita kuten palomuurin sääntöjä sekä pilvitallennustilaa.

Palvelun kulmakivenä ovat modernit, TIER-3 tason palvelinkeskukset. Palvelinkeskuksissa on huomioitu erityisesti tietojen saatavuus ja tietoturva.  Tietojen jatkuva saatavuus on varmistettu varavoimajärjestelyillä mm. akkujen ja dieselgenraattoreiden avulla sekä kahdentamalla kaikki kriittiset järjestelmäkomponentit mukaanlukien tietoliikenneyhteydet.

Asiantuntijat huolehtivat, että palvelinympäristö toimii alan parhaiden tietoturvakäytäntöjen ja standardien mukaisesti. Järjestelmien ajantasaisesta suojauksesta pidetään huolta mm. palomuurien, hyökkäyksenestojärjestelmien sekä automaattisten haavoittuvuustarkistuksien avulla. Palvelinjärjestelmien turvallinen etäkäyttö on toteutettu salattujen yhteyksien kautta. Asiantuntijat huolehtivat ajankohtaisten tietoturvauhkien seurannasta, tiedottamisesta ja niihin reagoinnista.

Olemassa olevien palveluiden ja palvelimien siirto EverCloud pilvipalveluun tapahtuu ilman ylimääräisiä kustannuksia ja parhaimmillaan ilman katkoksia olemassa olevaan palveluun.

Ota yhteyttä »